Melatoninespiegel meten

Melatonine wordt gemeten in speeksel. Dat kun je thuis zelf afnemen. Omdat de melatoninespiegel een golfpatroon heeft (’s nachts hoog en overdag laag) kun je met een meting ’s nachts bepalen of je melatoninespiegel normaal hoog of juist te laag is. En met een meting overdag kun je bepalen of deze normaal laag is, of juist te hoog.

Meting in speeksel ‘s nachts

Om te weten of je ’s nachts een normale hoeveelheid melatonine aanmaakt of juist te weinig, is een meting nodig op het hoogste punt van de melatoninecurve. Dat is bij de meeste mensen drie uur na in slaap vallen. Deze meting is dus geschikt om te bepalen of er bij iemand sprake is van melatoninetekort.

Je kunt de meting via deze website aanvragen. Wij kunnen je dan een op de uitslag gebaseerd persoonlijk advies geven.

Meting in speeksel ‘s middags

Met een speekselmeting kun je tijdens een behandeling met melatonine om 14.00 uur een meting doen om vast te stellen hoe hoog de melatoninespiegel overdag is. Normaal is deze erg laag, omdat de ‘s avonds ingenomen dosis de volgende ochtend is verdwenen. Een verhoogde melatoninespiegel overdag is abnormaal en kan drie oorzaken hebben.

  • De ’s avonds ingenomen dosis melatonine is veel te hoog en is daardoor overdag nog niet helemaal afgebroken.
  • De ingenomen dosis is niet te hoog, maar de afbraak van melatonine verloopt te traag. Er kan sprake zijn van melatoninestapeling. Hierbij raakt het slaap-waakritme ontregeld.
  • Er wordt overdag melatonine aangemaakt. Dit zien we alleen bij mensen met een omgekeerd melatonineritme, het Smith Magenis-syndroom. Dit is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die gepaard gaat met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, autisme, gedragsstoornissen en een omgekeerd slaap-waakritme.

Je kunt de meting via deze website aanvragen. Wij kunnen je dan een op de uitslag gebaseerd persoonlijk advies geven.