CV Wiebe Braam

Wiebe Braam begon in 1995 zijn werkzaamheden als arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) bij ’s Heeren Loo Zuid Veluwe, locatie Wekerom (voorheen ‘de Hartenberg’). Hij volgde in 1996 de voorloper van de huidige AVG opleiding bij de NSPH in Utrecht bij Henny Schrojenstein Landman – de Valk, maar mocht zich pas officieel AVG noemen toen dit in 2000 als apart specialisme werd erkend. In 1998 opende hij als eerste in Nederland een polikliniek voor thuiswonende verstandelijk gehandicapten in zowel de Hartenberg, als in het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.

Vanaf 2000 specialiseerde hij zich in slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en onderzocht hij bij hen de rol van en de behandeling met melatonine. Dit leidde in 2005 tot het oprichten van het Expertise Centrum voor Slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Vanaf 2005 was hij ook AVG-consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), met als speciale aandachtsgebieden slaapproblemen en bijzondere syndromen.

In 2004 trad hij toe tot de redactie van het Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (TAVG).

Hij ontving in 2004 de Hanna Oorthuysprijs, een tweejaarlijkse prijs van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

Tussen 2005 en 2008 deed hij een dubbelblind onderzoek naar de effectiviteit van melatonine bij mensen met een verstandelijke beperking en slaapproblemen. Ook deed hij een meta-analyse van alle eerder verschenen publicaties over dit onderwerp. Dit resulteerde in promotieonderzoek. In 2010 verdedigde hij bij professor Curfs in van de Universiteit van Maastricht zijn proefschrift: Melatonin for sleep problems in individuals with intellectual disabilities: A study into its effectiveness and clinical aspects.

Tussen 1974 en 1999 was hij freelance medewerker van uitgeverij Spaarnestad (later Het Spectrum) bij onder meer het weekblad Libelle (hij was vele jaren de ‘Libelle-dokter’) en de maandbladen Kinderen en Top Santé.

In 1984 was hij medeoprichter van de Alzheimer Stichting Nederland en tot 1988 vice-voorzitter.

Hij werkte als medisch adviseur tussen 1978 en 1986 mee aan diverse televisieprogramma’s, zoals Kieskeurig van de TROS (voorloper van Radar).

Sinds 1983 verschenen er van zijn hand 27 boeken over diverse medische onderwerpen bij ondermeer uitgeverij Het Spectrum (serie ‘100 vragen over’), Inmerc en Poiesz Uitgevers (serie ‘Spreekuur Thuis’).

In 1992 deed hij, samen met Opzij-journaliste Martha van Buren, bij 92 vrouwen onderzoek naar de emotionele beleving van een miskraam. Dit leidde in 1993 tot het verschijnen van het boek Als je zwangerschap misloopt (La Riviére & Voorhoeve, 1999 6e druk).

Wiebe Braam is per 1 april 2018 gestopt met de directe patiëntenzorg. Sindsdien is hij dus AVG (niet meer praktiserend). Hij blijft echter verbonden als senioronderzoeker bij ’s Heeren Loo en het Maastricht Universitair Medisch Centrum (afdeling Gouverneur Kremers Centrum). Het onderzoek richt zich momenteel op de rol van melatoninetekort als risicofactor bij het ontstaan van autisme en genetische vormen van verstandelijke beperking.