Mensen met kanker en COVID-19

Kankerpatiënten hebben tijdens chemotherapie of bestraling een verminderde weerstand, doordat deze behandeling het immuunsysteem afremt. Daardoor lopen zij een verhoogd risico op COVID-19 na een besmetting met het virus. Omdat dit effect op het immuunsysteem nog enkele weken tot maanden kan voortduren, rekent men mensen tot drie maanden na afloop van een chemo of bestraling ook nog tot de risicogroep.

Het RIVM maakt in zijn advies hierbij geen onderscheid tussen verschillende vormen van kanker. Chemotherapie en bestraling veroorzaken immers ongeacht de soort van kanker een afname van de weerstand tegen infectieziekten. Maar kanker op zich is ook geassocieerd met lagere melatoninespiegels. Met name is het risico op borstkanker, eierstokkanker en prostaatkanker vergroot bij mensen met lage melatoninespiegels.

Een van de functies die melatonine ’s nachts vervult is herstellen van foutjes in het DNA, die overdag tijdens de groei en herstel van weefsels in het lichaam bij de celdelingen kunnen ontstaan. Als foutjes in het DNA niet hersteld worden, kunnen de eigenschappen van een weefselcel veranderen. Een van die veranderingen is het transformeren van die cel tot een kankercel. Naarmate bij iemand de melatoninespiegel lager wordt, is de kans op het ontstaan van kankercellen vergroot. Het is dus van belang om bij iedereen bij wie kanker wordt gediagnosticeerd een melatoninespiegel te meten. Niet alleen in het kader van risicopreventie bij een coronaepidemie, maar ook om het risico op verspreiding van kankercellen door het lichaam (uitzaaiingen) zo klein mogelijk te maken.

Bij onderzoek bij muizen is een verband gevonden tussen de hoogte van de melatoninespiegel en de kans op het krijgen van kanker. Zo wordt een bepaalde muizenstam (de Balb/c-stam) speciaal gefokt voor onderzoek naar nieuwe medicijnen tegen kanker. Pas later werd ontdekt dat deze muizenstam door een genetisch defect nauwelijks melatonine aanmaakt. Dat is waarschijnlijk mede de oorzaak van dat kanker bij deze muizenstam vaak voorkomt.

De relatie tussen kanker en lage melatoninespiegels is ook bij mensen in verscheidene grootschalige epidemiologische studies aangetoond. Dit is onderzoek waarbij een grote groep mensen gedurende vele jaren wordt gevolgd. Aan het begin worden basismetingen gedaan zodat later onderzocht kan worden op welke punten mensen die een bepaalde ziekte kregen, verschillen van mensen die die ziekte niet kregen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek door Devoree en collega’s. Zij publiceerden in 2017 de resultaten van een epidemiologisch onderzoek dat in 1976 begon en dat meer dan 120.000 gezonde vrouwen tussen 30 en 55 jaar volgde op het ontstaan van allerlei ziekten, waaronder borstkanker. Tussen 2000 en 2002 werd bij 18,643 van hen een melatoninespiegel gemeten. Na tien jaar werd de uitslag van de meting van de melatoninespiegel van vrouwen die borstkanker kregen vergeleken met die van vrouwen bij wie in die periode geen borstkanker was vastgesteld. Daarbij bleek dat de melatoninespiegel van vrouwen die borstkanker kregen significant lager was dan die van vrouwen die geen borstkanker kregen. Een lage melatoninespiegel lijkt dus een risicofactor te zijn voor borstkanker. Of omgekeerd, melatonine zou bescherming bieden tegen het ontstaan van borstkanker. Een verklaring kan zijn dat melatonine ’s nachts bijdraagt aan het herstellen van foutjes in het DNA die overdag bij celdelingen zijn ontstaan. Kanker is in feite ontspoorde groei als gevolg van foutjes in het DNA waardoor die cel zich tot een kankercel ontwikkelt.

Bronnen:

Tagliamento M, Spagnolo F, Poggio F, et al. Italian survey on managing immune checkpoint inhibitors in oncology during COVID-19 outbreak [published online ahead of print, 2020 Jun 14]. Eur J Clin Invest. 2020;e13315.

Devore EE, Warner ET, Eliassen AH, et al. Urinary Melatonin in Relation to Postmenopausal Breast Cancer Risk According to Melatonin 1 Receptor Status. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2017;26(3):413-419.

Te trage afbraak van melatonine

Te trage afbraak van melatonine kan worden vastgesteld door ’s morgens een lage dosis melatonine in te nemen en zes uur later speeksel af te nemen om de melatoninespiegel te bepalen. Bij een normale afbraak is van het ingenomen tabletje (bijna) niets meer te vinden. Bij te trage afbraak is de melatoninespiegel na zes uur echter nog zeer hoog.

+

Bronnen

Sharma S, Singh H, Ahmad N, Mishra P, Tiwari A. The role of melatonin in diabetes: therapeutic implications. Arch Endocrinol Metab. 2015 Oct;59(5):391-9. doi: 10.1590/2359-3997000000098. Epub 2015 Aug 28. Kor Y, Geyikli I, Keskin M, Akan M. Preliminary study: Evaluation of melatonin secretion in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Indian J Endocrinol Metab. 2014 Jul;18(4):565-8. doi: 10.4103/2230-8210.137521. Raygan F, Ostadmohammadi V, Bahmani F, Reiter RJ, Asemi Z. Melatonin administration lowers biomarkers of oxidative stress and cardio-metabolic risk in type 2 diabetic patients with coronary heart disease: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Nutr. 2017 Dec 12. pii: S0261-5614(17)31424-3. doi: 10.1016/j.clnu.2017.12.004. [Epub ahead of print]. Shimada M, Seki H, Samejima M, Hayase M, Shirai F. Salivary melatonin levels and sleep-wake rhythms in pregnant women with hypertensive and glucose metabolic disorders: A prospective analysis. Biosci Trends. 2016 Feb;10(1):34-41. doi: 10.5582/bst.2015.01123. Epub 2016 Feb 6.

+

Bron

Braam W, Ehrhart F, Maas APHM, Smits MG, Curfs L. Low maternal melatonin level increases autism spectrum disorder risk in children. Res Dev Disabil. 2018 Feb 28. pii: S0891-4222(18)30042-8. doi: 10.1016/j.ridd.2018.02.017 [Epub ahead of print]

+

Melatoninespiegel gedurende het leven

+

Chemische structuur van melatonine

+

Ochtend- en avondmensen

De blauwe lijn is het normale verloop, de rode lijn is van een ochtendmens en de groene lijn is van een avondmens.

+

24-uurs melatoninespiegel

Zo verloopt de melatoninespiegel over 24 uur. Tussen 18.00 en 24.00 uur begint de aanmaak van melatonine. De piek ligt rond 2.00 uur en om 7.00 uur stopt de aanmaak.

+

Bronnen

Alghamdi BS. The neuroprotective role of melatonin in neurological disorders. J Neurosci Res. 2018 Mar 1. doi: 10.1002/jnr.24220. [Epub ahead of print] Review. Wang YY, Zheng W, Ng CH, Ungvari GS, Wei W, Xiang YT. Meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials of melatonin in Alzheimer's disease. Int J Geriatr Psychiatry. 2017 Jan;32(1):50-57. doi: 10.1002/gps.4571. Epub 2016 Sep 19. Riemersma-van der Lek RF, Swaab DF, Twisk J, Hol EM, Hoogendijk WJ, Van Someren EJ. Effect of bright light and melatonin on cognitive and noncognitive function in elderly residents of group care facilities: a randomized controlled trial. JAMA. 2008 Jun 11;299(22):2642-55. doi: 10.1001/jama.299.22.2642. Luboshitzky R, Shen-Orr Z, Tzischichinsky O, Maldonado M, Herer P, Lavie P. Actigraphic sleep-wake patterns and urinary 6-sulfatoxymelatonin excretion in patients with Alzheimer's disease. Chronobiol Int. 2001 May;18(3):513-24.

+

Afbraak van melatonine

Te trage afbraak van melatonine kan worden vastgesteld door ’s morgens een lage dosis melatonine in te nemen en zes uur later speeksel af te nemen om de melatoninespiegel te bepalen. Bij een normale afbraak is van het ingenomen tabletje (bijna) niets meer te vinden. Bij te trage afbraak is de melatoninespiegel na zes uur echter nog zeer hoog.

+

Behandeling van kanker

Veelbelovend is de proef waarin melatonine werd toegevoegd aan een conventionele behandeling met antikankermedicijnen en bestraling. Melatonine maakt de gevoeligheid van kankercellen voor deze behandelingen groter. Dit lijkt zelfs het geval te zijn voor kankercellen die ongevoelig zijn (geworden) voor chemotherapie en radiotherapie.

+