Melatoninespiegel testen

Er zijn vier soorten melatonine bepalingen, ieder met hun eigen doel.

 1. Speekseltest ‘s nachts: voor het meten van de hoogte van de piek van de melatonine aanmaak ’s nachts. De uitslag hiervan geeft een indicatie of slaapproblemen te maken hebben met een tekort aan melatonine en op eventuele risico’s op diverse aandoeningen. Deze test kun je hier aanvragen. Je krijgt ook een persoonlijk advies op basis van de uitslag en de korte vragenlijst die je hebt ingevuld.

 2. Speekseltest 14 uur: om te bepalen of je melatoninespiegel tijdens gebruik van melatonine overdag normaal laag is of dat hij juist te hoog is door een vertraagde afbraak. Deze test kun je hier aanvragen. Je krijgt ook een persoonlijk advies op basis van de uitslag en de korte vragenlijst die je hebt ingevuld.

 3. Speekseltest 11, 13 en 17 uur (3-punts meting): om te bepalen of melatonine normaal wordt afgebroken of dat de afbraak te traag is. Deze 3-punts meting is alleen zinvol wanneer het risico op melatoninestapeling hoog is, of wanneer er reeds problemen zijn ontstaan tijdens melatonine gebruik. Bij voorkeur dient er echter voorafgaand aan starten met melatonine toch eerst een gewone nachtmeting van de eigen melatonine spiegel zonder melatoninegebruik te worden gedaan. Deze 3-punts meting kan ook via deze website worden aangevraagd. De kosten van deze zijn € 129,50 (uiteraard is dit inclusief een persoonlijk advies). Graag eerst overleg hierover per email: info@melatonine.nu .

 4. Bepalen DLMO: artsen van een slaapcentrum meten dit om vast te stellen of er sprake is van een verschoven melatonineritme. Deze 5-punts meting is zinvol indien iemand een duidelijk verschoven slaap-waak ritme heeft, bijvoorbeeld erg laat in slaap kunnen vallen en ’s morgens pas laat wakker kunnen worden. Of juist erg vroeg in de avond al in slaap vallen en ’s morgens erg vroeg wakker worden. Deze test kan ook via deze website worden aangevraagd. De kosten van de 5-puntsmeting zijn € 171,00 (uiteraard is dit inclusief een persoonlijk advies). Graag eerst overleg hierover per email: info@melatonine.nu .

Afhankelijk van het slaapprobleem kan het zinvol zijn om op een of meer andere dan de hierboven genoemde tijdstippen de melatoninespiegel te meten. Zo kan de 3-punts meting bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor het vaststellen van het melatonineprofiel bij iemand die inslaapproblemen heeft en tegelijk ook ‘s morgens veel te vroeg wakker wordt. Ook hier echter graag eerst overleg per email: info@melatonine.nu .

Voor jonge kinderen is er een ander speekselafnamesetje dan voor oudere kinderen en volwassenen.

Te trage afbraak van melatonine

Te trage afbraak van melatonine kan worden vastgesteld door ’s morgens een lage dosis melatonine in te nemen en zes uur later speeksel af te nemen om de melatoninespiegel te bepalen. Bij een normale afbraak is van het ingenomen tabletje (bijna) niets meer te vinden. Bij te trage afbraak is de melatoninespiegel na zes uur echter nog zeer hoog.

+

Bronnen

Sharma S, Singh H, Ahmad N, Mishra P, Tiwari A. The role of melatonin in diabetes: therapeutic implications. Arch Endocrinol Metab. 2015 Oct;59(5):391-9. doi: 10.1590/2359-3997000000098. Epub 2015 Aug 28. Kor Y, Geyikli I, Keskin M, Akan M. Preliminary study: Evaluation of melatonin secretion in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Indian J Endocrinol Metab. 2014 Jul;18(4):565-8. doi: 10.4103/2230-8210.137521. Raygan F, Ostadmohammadi V, Bahmani F, Reiter RJ, Asemi Z. Melatonin administration lowers biomarkers of oxidative stress and cardio-metabolic risk in type 2 diabetic patients with coronary heart disease: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Nutr. 2017 Dec 12. pii: S0261-5614(17)31424-3. doi: 10.1016/j.clnu.2017.12.004. [Epub ahead of print]. Shimada M, Seki H, Samejima M, Hayase M, Shirai F. Salivary melatonin levels and sleep-wake rhythms in pregnant women with hypertensive and glucose metabolic disorders: A prospective analysis. Biosci Trends. 2016 Feb;10(1):34-41. doi: 10.5582/bst.2015.01123. Epub 2016 Feb 6.

+

Bron

Braam W, Ehrhart F, Maas APHM, Smits MG, Curfs L. Low maternal melatonin level increases autism spectrum disorder risk in children. Res Dev Disabil. 2018 Feb 28. pii: S0891-4222(18)30042-8. doi: 10.1016/j.ridd.2018.02.017 [Epub ahead of print]

+

Melatoninespiegel gedurende het leven

+

Chemische structuur van melatonine

+

Ochtend- en avondmensen

De blauwe lijn is het normale verloop, de rode lijn is van een ochtendmens en de groene lijn is van een avondmens.

+

24-uurs melatoninespiegel

Zo verloopt de melatoninespiegel over 24 uur. Tussen 18.00 en 24.00 uur begint de aanmaak van melatonine. De piek ligt rond 2.00 uur en om 7.00 uur stopt de aanmaak.

+

Bronnen

Alghamdi BS. The neuroprotective role of melatonin in neurological disorders. J Neurosci Res. 2018 Mar 1. doi: 10.1002/jnr.24220. [Epub ahead of print] Review. Wang YY, Zheng W, Ng CH, Ungvari GS, Wei W, Xiang YT. Meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials of melatonin in Alzheimer's disease. Int J Geriatr Psychiatry. 2017 Jan;32(1):50-57. doi: 10.1002/gps.4571. Epub 2016 Sep 19. Riemersma-van der Lek RF, Swaab DF, Twisk J, Hol EM, Hoogendijk WJ, Van Someren EJ. Effect of bright light and melatonin on cognitive and noncognitive function in elderly residents of group care facilities: a randomized controlled trial. JAMA. 2008 Jun 11;299(22):2642-55. doi: 10.1001/jama.299.22.2642. Luboshitzky R, Shen-Orr Z, Tzischichinsky O, Maldonado M, Herer P, Lavie P. Actigraphic sleep-wake patterns and urinary 6-sulfatoxymelatonin excretion in patients with Alzheimer's disease. Chronobiol Int. 2001 May;18(3):513-24.

+

Afbraak van melatonine

Te trage afbraak van melatonine kan worden vastgesteld door ’s morgens een lage dosis melatonine in te nemen en zes uur later speeksel af te nemen om de melatoninespiegel te bepalen. Bij een normale afbraak is van het ingenomen tabletje (bijna) niets meer te vinden. Bij te trage afbraak is de melatoninespiegel na zes uur echter nog zeer hoog.

+

Behandeling van kanker

Veelbelovend is de proef waarin melatonine werd toegevoegd aan een conventionele behandeling met antikankermedicijnen en bestraling. Melatonine maakt de gevoeligheid van kankercellen voor deze behandelingen groter. Dit lijkt zelfs het geval te zijn voor kankercellen die ongevoelig zijn (geworden) voor chemotherapie en radiotherapie.

+