Aanvraag melatoninespeekseltest ‘s middags

Met een speekselmeting kun je tijdens een behandeling met melatonine om 14.00 uur een meting doen om vast te stellen hoe hoog de melatoninespiegel overdag is. Normaal is deze erg laag, omdat de ’s avonds ingenomen dosis de volgende ochtend is verdwenen. Een verhoogde melatoninespiegel overdag is abnormaal en betekent bij mensen die melatonine slikken dat de dosis die ze gebruiken te hoog is.

De meting kan om twee redenen worden gedaan:

  1. Je gebruikt melatonine, maar het effect neemt de laatste tijd af. Je wordt ‘s nachts vaker wakker en/of je wordt ‘s morgens te vroeg wakker. Er kan dan sprake zijn van melatonine stapeling.
  2. Je gebruikt melatonine, maar je vindt dat het effect van begin af aan onvoldoende is. Je wilt weten of je de dosis veilig kunt ophogen.

Je krijgt bij de test niet alleen de uitslag (een getal), maar ook de interpretatie ervan. Is deze bijvoorbeeld normaal laag, een beetje te hoog of veel te hoog. Ook interpretatie van de invloed van eventuele medicijnen die je gebruikt op de melatoninespiegel. Afhankelijk van de reden dat je de test aanvraagt krijg je een daaraan aangepast advies. Verder kun je na een of twee weken mailen wat het resultaat is. Ik kan dan adviseren of en hoe eventueel de dosis moet worden aangepast.

Klik hier voor de Handleiding melatonine speekseltest middag.

Procedure aanvraag

  1.  Invullen korte vragenlijst met enkele vragen over je gezondheid en medicijngebruik. Dit is nodig om een op de uitslag gebaseerd persoonlijk advies te kunnen geven. Als je de vragenlijst hebt ingevuld en verzonden kun je de test betalen. Als je de test voor een kind aanvraagt is er een aparte vragenlijst. Invullen vragenlijst voor een kind.
  2.  Betalen van de test. De test kost € 63,75. Je krijgt behalve de uitslag ook een persoonlijk advies. Sinds 1 januari 2020 moeten goederen die per brief naar het buitenland verstuurd worden, voorzien zijn van een verzendlabel met barcode. De verzendkosten zijn daardoor, afhankelijk van het land binnen Europa, gestegen. Stuur mij daarom, als je niet in Nederland woont, eerst een e-mail ( info@melatonine.nu ) met je naam en adresgegevens, zodat we afspraken kunnen maken over betaling en verzending.