Zo gebruik je melatonine tegen een corona-infectie

Bij onderzoek naar een mogelijk gunstig effect van melatonine op het beloop van een coronabesmetting wordt een dosis van 5 mg gebruikt. Voor de meeste mensen is dit een veilige dosis. Bij deze dosis worden nachtelijke melatoninespiegels bereikt die ruim boven die van jongeren liggen. Voor preventief gebruik is 2 mg voldoende.

Onder normale omstandigheden wordt melatonine in het lichaam voldoende snel afgebroken. De volgende morgen zijn er dan geen sporen van de ingenomen dosis melatonine meer. Voor één op de tien mensen gaat dit echter niet op. Bij ongeveer 10 procent van de mensen is het enzym dat melatonine moet afbreken (CYP1A2-enzym) onvoldoende actief. Zij zijn een CYP1A2 slow metaboliser. Bij hen is de volgende morgen een deel van de ’s avonds ingenomen dosis nog aanwezig. Dit zal niet meteen tot problemen leiden, maar na enkele weken stapelt de melatonine zich op en is de melatoninespiegel de hele dag en nacht hoog. Het gevolg hiervan is dat het slaap-waakcentrum ontregeld raakt en ernstige slaapproblemen kunnen ontstaan. Via deze website kun je controleren of de ingenomen dosis wel of niet te hoog is en of er sprake is van melatoninestapeling.

Of iemand melatonine wel of niet traag afbreekt kan met een specifieke gentest worden vastgesteld. Ook kan via een meting in speeksel een zogeheten metabolisatietest worden gedaan. Dit houdt in dat overdag kort voor inname van een proefdosis melatonine speeksel wordt afgenomen voor een melatonine spiegelmeting. Deze hoort (bijna) nul te zijn. Vervolgens worden drie, vier en vijf uren na inname opnieuw speekselmonsters afgenomen om te meten of de melatoninespiegel weer is gedaald tot (bijna) nul. 

Met een redelijke mate van zekerheid kan het ook voorspeld worden aan de hand van de manier waarop iemand reageert op het drinken van koffie. Cafeïne wordt namelijk op dezelfde manier afgebroken door het CYP1A2-enzym als melatonine. Als iemand slecht tegen koffie kan is de kans groot dat hij een te traag werkend CYP1A2-enzym heeft. Je ziet dan bijvoorbeeld dat iemand ’s avonds geen koffie drinkt omdat hij anders moeite heeft om in slaap te vallen. Iemand anders wordt bijvoorbeeld snel hyper of trillerig na het drinken van koffie.

Mensen die een te traag werkend CYP1A2-enzym hebben moeten dus altijd een lagere dosis melatonine gebruiken (0,6 mg of soms nog minder). Vanwege de trage afbraak worden bijna even hoge melatoninespiegels in het bloed bereikt als bij mensen die melatonine snel afbreken. Tijdens een corona-infectie mag deze dosis nog wel iets hoger zijn, maar liever niet langer dan twee of drie weken, wegens gevaar op melatoninestapeling.

Bron

García IG, Rodriguez-Rubio M, Mariblanca AR, et al. A randomized multicenter clinical trial to evaluate the efficacy of melatonin in the prophylaxis of SARS-CoV-2 infection in high-risk contacts (MeCOVID Trial): A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2020;21(1):466. Published 2020 Jun 3.