Melatonineafgifte bij kinderen ‘s avonds afgeremd door licht

Te veel licht ’s avonds in het uur voor het naar bed gaan remt de aanmaak van melatonine sterk af. Als het licht is uitgegaan kan het nog wel 50 minuten duren voor de aanmaak van melatonine echt begint. Dit blijkt uit een onderzoek van Lameese Akacem en collega’s, dat op 4 maart in Physiological Reports werd gepubliceerd.
Voor dit onderzoek volgden tien gezonde schoolgaande kinderen een zeven dagen durend regelmatig programma met vaste bedtijden om het slaap-waakritme constant te maken.
Op dag 6 werden de lichten in de kamer een uur voor het naar bed gaan gedimd en werden speekselmonsters afgenomen om het melatonineritme te bepalen. De slaapkamerramen werden afgeplakt opdat de kinderen in het donker sliepen.
Op dag 7 werden de kinderen een uur voor bedtijd juist blootgesteld aan veel licht en werd opnieuw speeksel afgenomen om de melatoninespiegels te kunnen bepalen.
Het resultaat van het onderzoek was dat de melatoninespiegel na blootstelling aan licht een uur voor naar bed gaan 88 procent lager was dan de avond ervoor in gedimd licht. Dit onderzoek bevestigt dat ‘s avonds licht de aanmaak van melatonine afremt. Dit geldt ook voor gebruik van mobiele telefoons en tablets in het uur voorafgaand aan het naar bed gaan.
Het advies is om vanaf een uur voor het naar bed gaan te zorgen voor gedimd licht en om het gebruik van mobiele telefoons en tablets af te raden. Door het remmen van de aanmaak van melatonine wordt het tijdstip van in slaap kunnen vallen steeds verder uitgesteld tot een later tijdstip.

Bron: Akacem LD, Wright KP Jr., LeBourgeois MK. Sensitivity of the circadian system to evening bright light in preschool-age children. Physiol Rep. 2018 Mar;6(5). doi: 10.14814/phy2.13617