Melatonine verbetert glucosespiegels bij diabetes

Toevoegen van een lage dosis melatonine aan de bestaande behandeling levert een verbetering op van de glucosecontrole. Dit blijkt uit een recente meta-analyse van twaalf dubbelblind onderzoeken met melatonine bij diabetespatiënten, waar in totaal 640 diabetespatiënten aan deelnamen.

Bij diabetes is sprake van onvoldoende vorming van insuline in de alvleesklier, waardoor de bloedsuikerspiegel na de maaltijd te hoog wordt. Ook wordt het lichaam op den duur minder gevoelig voor insuline. Dit is vooral schadelijk voor de kleine bloedvaten.

Omdat bij mensen met diabetes lagere melatoninespiegels worden gevonden, is onderzoek gedaan naar de rol van melatonine bij de suikerstofwisseling. Hieruit blijkt dat melatonine ervoor zorgt dat cellen gevoeliger worden voor insuline. Bij een te lage melatoninespiegel is vaker sprake van insulineresistentie en een hogere bloedsuikerspiegel. Uit een vergelijkend onderzoek van patiënten met insulineafhankelijke diabetes (diabetes type 1) bleek hun melatoninespiegel bijna half zo hoog als die van de gezonde controlepersonen.

Het kan zelfs zo zijn dat een te lage melatoninespiegel bijdraagt aan het ontstaan van diabetes. Dit omdat een normaal melatoninedag- en nachtritme van belang is voor de regulering van de bloedspiegel. Verminderde melatonineaanmaak bij het ouder worden kan een belangrijke oorzaak zijn van ouderdomsdiabetes (diabetes type 2).

Uit de meta-analyse blijkt dat door de behandeling met melatonine de nuchtere bloedsuiker lager wordt en er verbetering optreedt van de gevoeligheid voor insuline. De HbA1c-waarde, een maat voor de gemiddelde bloedsuikerspiegel over de voorafgaande maand, daalt ook licht. Behandeling van diabetespatiënten met melatonine kan verder de cholesterolwaarden en de bloeddruk verbeteren, maar daar werd in deze meta-analyse niet naar gekeken.

De doses melatonine die bij de onderzoeken in deze meta-analyse werden gebruikt, variëren tussen 3 en 10 milligram. Het effect van 10 milligram melatonine was wat hoger dan lagere doseringen. Een dosis van 10 milligram is echter aan de hoge kant en brengt het risico van melatoninestapeling met zich mee waardoor het slaapritme ontregeld raakt. Hier geldt het advies om bij gebruik van deze hoge doseringen de melatoninespiegel overdag te controleren.

Bron:
Doosti-Irani A, Ostadmohammadi V, Mirhosseini N, Mansournia M, Reiter RJ, Kashanian M, Rahimi M, Razavi M, Asemi Z. The Effects of Melatonin Supplementation on Glycemic Control: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Horm Metab Res. 2018 Nov;50(11):783-790. doi: 10.1055/a-0752-8462. Epub 2018 Nov 5

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.